ในโอกาสครบรอบ 65 ปีคณะโบราณคดี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดทำหนังสือที่ระลึก รวมบทความทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาษาศาสตร์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี รวมไว้ในเล่มพิเศษ ที่สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เพจ เฟสบุ๊ค สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี facebook.com/groups/250004275545769