กิจกรรมต่างๆ ของชาวคณะโบราณคดี
65 ปีคณะโบราณคดี รวมบทความชั้นเยี่ยม กับนักเขียนคัดสรร หลังจากเปิดตัวหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 65 ปีคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  เสียงตอบรับจากสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี และผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณคดี มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ต่างเฝ้าติดตามและหาช่องทางติดต่อ เพื่อจะได้สัมผัสเนื้อหาทางวิชาการและเนื้อหาที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีจากหลายสาขาวิชา เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษสุดจริงๆ พร้อมกันนี้สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดียังได้รั...
โครงการสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการสดุดีสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม คือ การเดินทางไปสดุดีกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมกับทัศนศึกษา ณ วังวรดิศ และการทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งนักศึกษาคณะโบราณคดีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก...