ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษาปัจจุบันที่ใกล้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า

คณะโบราณคดี ตามแบบฟอร์มนี้ โดยค่าสมัครตลอดชีพ ท่านละ 500 บาท ชำระผ่านบัญชีสามารถแสกนตาม QR Code หรือเลขบัญชีตามภาพค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRYJQGWqKyzBJbdB5MGPFvVoUG_3q4O-miRABNAQzHPCqsEg/viewform