โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 304 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อให้นักศึกษาคณะโบราณคดีรำลึกใบพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งนอกจากการไหว้ครูที่เป็นบุคคลแล้ว ยังมีการไหว้ครูเทพที่ถือเป็นครูที่คอยดูแลรักษาเหล่านักศึกษาคณะโบราณคดีอีกด้วย โดยมีนักศึกษาจากแต่ละชั้นปีรวมถึงศิษย์เก่าที่กลับมาไหว้ครูที่เคยสั่งสอนตนเองเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาในรั้วโบราณคดี