65 ปีคณะโบราณคดี รวมบทความชั้นเยี่ยม กับนักเขียนคัดสรร

หลังจากเปิดตัวหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 65 ปีคณะโบราณคดี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  เสียงตอบรับจากสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี และผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณคดี มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ต่างเฝ้าติดตามและหาช่องทางติดต่อ เพื่อจะได้สัมผัสเนื้อหาทางวิชาการและเนื้อหาที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีจากหลายสาขาวิชา เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษสุดจริงๆ พร้อมกันนี้สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำนิยมอีกด้วย สามารถแสกน ลิงก์จาก QR  Code ตามภาพค่ะ