กิจกรรมต่างๆ ของชาวคณะโบราณคดี
โครงการโบราณคดีบูรณาการและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการโบราณคดีบูรณาการและบายศรีสู่ขวัญ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สู่การเป็นนักศึกษาโบราณคดีอย่างเต็มตัว โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นจากการออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีธนบุรีมายังสถานีท่ากิเลน และมีกิจกรรมเวียนฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากแต่ละสาขาวิชาในคณะโบราณคดีเอามาไว้ด้วยกัน และในช่วงเย็นเป็นพิธีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญน้องใหม่สู่...