กิจกรรม 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ

อนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่พระนิพนธ์ในงาน " 100 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล " ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ " ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล กับการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จำกัดจำนวน 20 ที่นั่ง  ติดตามถ่ายทอดสดทางเพจ หอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพจ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล