งานฉลองครบรอบ 60 ปีคณะโบราณคดี-ตอนค่ำ

กิจกรรมงานฉลองครบรอบ 60 ปี คณะโบราณคดี ARCHAEOGOHOME ถูกจัดขึ้นระหว่างเวลา 17.00 – 23.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ภายในงานเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมงานทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะโบราณคดีจากหลากหลายรุ่น โดยเริ่มกิจกรรมบนเวทีเป็นการแสดงดนตรีจากนักศึกษาโบราณคดีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน หลังจากนั้น ผศ. ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ขึ้นกล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ว่า เพื่อให้พี่น้องชาวโบราณคดีกลับมาพบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของคณะโบราณคดี หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงจินตลีลา การแสดงจากพี่ร้องเพลงคณะโบราณคดี และการแสดงละครจากศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการประมูลของที่ระลึกภายในงาน ได้แก่ เกรียง จากอาจารย์น้อย (สุรพล นาถะพินธุ) ปากกาอาจารย์พุฒ (พุฒ วีระประเสริฐ) และปากกา LAMY ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมทั้งหมดแล้วยังมีการมอบรางวัลให้แก่เจ้าของภาพที่ได้รับเลือกจากกิจกรรม “อวดขันประชันภาพ” อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจกับกิจกรรมดังกล่าว โดยต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้อีกในปีต่อๆไป