งานประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น

งานประกาศผลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 304 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะโบราณคดี ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นต่างเป็นศิษย์เก่าของคณะโบราณคดีแทบทั้งสิ้น จึงทำให้งานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนงานคืนสู่เหย้าของชาวโบราณคดีเลยก็ว่าได้