งานเปิดนิทรรศการอวดขันประชันภาพ

นิทรรศการภาพถ่าย 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โถงล่าง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยภายในงานเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าที่เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาคณะโบราณคดี โดยภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงนั้นถูกส่งมาจากชาวโบราณคดีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่านเพจ "อวดขันประชันภาพ" ในสื่อออนไลน์อย่าง facebook ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้ามานั้น นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงความหลังของแต่ละคนแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคณะโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียนหลังเดิมของคณะโบราณคดีคือตึกพรรณราย แต่ถูกย้ายมาเป็นอาคารเรียนปัจจุบันนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาในคณะ หรือว่ากิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมผ่านรูปถ่ายที่ถูกจัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ