ศ.คุณหญิงไขศรี รับมอบรูปหล่อท่านอาจารย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร รับมอบรูปหล่อท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล จาก สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี โดยคุณดำรงฤทธิ์ สมบูรณ์ศิริ นายกสมาคมฯ และ ผศ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้มอบ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี