ขรรค์ชัย บุนปาน
โบราณคดี
รุ่นที่ 12

เกียรติประวัติและผลงาน

นายขรรค์ชัย บุนปาน เป็นศิษย์เก่าคณะโบราณคดี รุ่น 12 เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน นับว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สามารถนำความรู้ด้านโบราณคดีที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์แห่งการเขียน โดยเริ่มเขียนบทกวี เรื่องสั้น นวนิยายและบทความคอลัมน์ลงตามหน้านิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ มาแต่ครั้งอดีต เช่น สยามรัฐรายวัน, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, เฟื่องนคร, ชาวกรุง, วิทยาสารปริทัศน์ ฯลฯ ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้ก่อตั้งนิตยสาร ประชาชาติรายสัปดาห์ และพัฒนามาเป็น ประชาชาติรายวัน และขยายกิจการเป็น มติชนรายวัน และ มติชนรายสัปดาห์ 

ท่าน ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านการค้ามาก่อน เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน หากแต่ขรรค์ชัย บุนปาน พัฒนาเติบโตมาจากความเป็นนักเรียนโบราณคดี นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และสามารถก่อตั้งหนังสือพิมพ์ พัฒนาองค์กรหนังสือพิมพ์ขึ้นมาจากความยากลำบาก จนมติชนได้รับความเชื่อถือ เติบใหญ่  มีความมั่นคง และได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อจากสังคม

ท่าน ได้รับรางวัล ช่อการะเกดเกียรติยศ ในปี 2548 และรางวัลเกียรติคุณ 100 ปีศรีบูรพา  สาขานักหนังสือพิมพ์  ซึ่งมีคำกล่าวที่กินใจในงานวันรับรางวัล คือ “อย่าไปทำงานเพื่อรางวัล เพราะรางวัลที่สำคัญของชีวิต คือ การได้ทำหน้าที่ที่เรารัก หากเรารักในงานที่ทำ เราจะหวงแหนมัน จะทำด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา ส่วนความสำเร็จเป็นเพียงผลพลอยได้” ปัจจุบัน ท่านเป็นประธานกรรมการบริษัท มติชนจำกัด (มหาชน) เจ้าของเครือข่ายหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพของไทย

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น นายขรรค์ชัย บุนปาน สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป