พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ท้องสนามหลวง 22 เมษายน พ.ศ. 2499

ขบวนอัญเชิญพระโกศทรงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เมื่อปี 2499
ที่มา : ธงทอง จันทรางศุ. เฉลิมพระกัลยาณเกียรติ. กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นติ้งแอนด์แพค, 2551.