นิคม มูสิกะคามะ หนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีบทบาทเป็นที่รู้จักในแวดวงโบราณคดี ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนแผนกเตรียมโบราณคดี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเห็นราชรถที่ทางราชการเตรียมจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสาฯ ที่ท้องสนามหลวง ต่อมาจึงได้เข้าเรียนในคณะโบราณคดีปี 2501 เป็นรุ่นที่ 4 ของคณะ

นายนิคม มูสิกะคามะ ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี รุ่นที่ 4