2505

:

กิจกรรมนักศึกษา

รับน้องใหม่คณะโบราณคดีที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก จัดขึ้นที่ปราสาทหินพิมาย

ปราสาทพิมาย ก่อนบูรณะ เมื่อปี พ.ศ. 2505
ที่มา : หนังสือ Bernard Philippe Groslier, หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปลสรุป และหม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ ทรงตรวจแก้. การซ่อมปราสาทหินพิมาย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506.