2507

:

กิจกรรมนักศึกษา

ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา น่าจะเริ่มมีการแต่งเพลงคณะโบราณคดีมาเป็นระยะๆ ผู้ซึ่งมีบทบาทในการแต่งเพลงช่วงระยะแรก คือ คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ (เข้าเรียนในคณะโบราณคดี พ.ศ. 2507-2513) เพลงที่แต่งไว้ในช่วงที่เป็นนักศึกษา ได้แก่ เพลงไม่มีน้ำตา (ภายหลังรู้จักกันในชื่อ โบราณคดีไม่มีน้ำตา), เพลงรีบไปทำงาน (ภายหลังรู้จักกันในชื่อ เพลงโบราณคดี 2), เพลงอยุธยา, เพลงลพบุรี และ เพลงสุโขทัย

ที่มา : http://www.sujitwongthes.com/