2508

:

กิจกรรมนักศึกษา

ตั้ง “ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี” เพื่อเป็นที่รวมนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างจากการเรียนเพิ่มพูนความรู้จากการปาฐกถาหรือบรรยาย และออกสำรวจยังท้องที่ต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มี พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ เป็นประธานชุมนุมคนแรก

ปกหนังสือที่พิมพ์เนื่องในวันแสดงผลงานของชุมนุม และอภิปรายเรื่อง “ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในสมัยโบราณ” ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2509 ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในเอกสารมีรายงานการสำรวจและศึกษานอกสถานที่ใน จ. เชียงใหม่-ลำพูน ของสมาชิกชุมนุมฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2508 รวมอยู่ด้วย