2509

:

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะโบราณคดี จัดฉายภาพยนตร์ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์ ใน “งานจัดหาทุนในการประกอบกิจกรรมของนักศึกษา” 

ปรแกรมภาพยนตร์และการแสดง ในงานจัดฉายภาพยนตร์ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์ เพื่อจัดหาทุนในการประกอบกิจกรรมของนักศึกษาคณะโบราณคดี
ที่มา : สูจิบัตรงานจัดฉายภาพยนตร์ที่โรงหนังเฉลิมเขตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก “เอกสารการประชุมสัมมนา วิทยาลัยทับแก้ว” เอกสารส่วนบุคคล หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล , สบ.5.13.1/48, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
โรงหนังเฉลิมเขตร์ในอดีต ก่อนถูกรื้อลงเมื่อราวปี 2520
ที่มา : www.thaifilm.com