2509

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี ออก วารสาร “โบราณคดี” ได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ทำออกมาจำนวน 2 ฉบับก็เลิกผลิต แล้วมาร่วมกันทำกับวารสารโบราณคดีของคณะ

วารสาร “โบราณคดี” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2509 จัดทำโดย ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี คณะโบราณคดี