2510

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีได้ตั้งงบประมาณขอซื้อรถแลนด์โรเวอร์ แบบตรวจการ 1 คัน เพื่อใช้ในการออกสำรวจ และได้รับงบประมาณให้ซื้อรถดังกล่าว ได้ใช้ออกสำรวจแหล่งโบราณคดี เป็นรถยนตร์คันแรกของคณะและรถคันแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 “รถคณะโบราณคดีคันแรกตอนนั้นเป็น Jeep Land Rover หรูหรามาก เป็นคันแรกและคันเดียวของมหาวิทยาลัย....พอได้มาก็ใช้เกินคุ้มเลย มีเรื่องมีราวตรงไหน อย่างไร ก็ไปกัน รถจี้ปคันนึงนั่งได้ก็ประมาณสัก 12 คน แต่เราอัดกันเข้าไปตั้ง 20 คน ไม่รู้นั่งซ้อนๆ กันไปได้อย่างไร...

อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม เล่าถึงรถยนต์คันแรกของคณะโบราณคดี ในหนังสือ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.. 2486-2546

การออกสำรวจและภาคสนามของนักศึกษาโบราณคดีสมัยก่อน มีอาจารย์ปรีชา กาญจนาคม และมหาจิระเดช ไวยโกสิทธิ์ ยืนด้านหน้า
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์