2511

:

กิจกรรมนักศึกษา

พิเศษ สังข์สุวรรณ แต่งเพลง “ขวัญน้อง” เพื่อใช้ร้องในงานมาลัยใบจันทน์

โบราณคดี รุ่น 15 พ.ศ. 2512 เป็นรุ่นแรกที่มีเพลงขวัญน้องร้องในงานมาลัยใบจันทน์
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์