2512

:

กิจกรรมนักศึกษา

มีการตั้งแผนกการแสดงและเชียร์ เป็นผู้ดูแลและวางแผนดำเนินกิจกรรมรับน้องใหม่โดยตรง ปฏิรูปการแต่งกายในพิธีรับน้องใหม่ ให้เป็นลักษณะไทยพื้นบ้าน ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง เช่น ผู้ชายสวมกางเกงขาก๊วยและผ้าขาวม้า ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง เป็นต้น ซึ่งต่อมารายละเอียดต่างๆ ของพิธีรับน้องก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละรุ่นตามความเหมาะสม

โบราณคดี รุ่น 15 แต่งชุดไทยพื้นบ้านในพิธีรับน้อง
ที่มา : อมราลักษณ์ ฉ.วณิช