2516

:

ประวัติคณะ

เริ่มทำการขุดค้นเมืองโบราณซับจำปา อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังที่นี่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการสำรวจทางโบราณคดี โดยกรมศิลปากรที่ 1 จ. ลพบุรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 อาจารย์วีรพันธุ์ มาไลยพันธุ์ เป็นผู้ควบคุมการขุดค้น ได้เขียนบทความและดำเนินงานเบื้องต้น เผยแพร่ชื่อ “ซับจำปา” พิมพ์ในวารสารโบราณคดี และพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือ Early South East Asia

ความสมบุกสมบันของการเดินทางไปเมืองซับจำปาสมัยนั้น คณะนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปขุดค้นต้องนั่งรถจีเอ็มซีลุยแม่น้ำป่าสักเข้าไป ที่ ต. ท่าหลวง อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี พ.ศ. 2515
ที่มา : Jirasak Pom