เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

หลังเที่ยงวันที่ 13 ตุลาคม ขบวนผู้ชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญและให้ปล่อย 13 กบฏ อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้รับคำตอบจากทางรัฐบาล ได้เคลื่อนตัวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ถนนราชดำเนิน นำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลในวันที่ 14 ตุลาคม 2516
ที่มา : ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย. ขบวนการประชาชน ตุลาคม 2516. (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2517