เริ่มต้นงานโบราณคดีใต้น้ำครั้งแรกในประเทศไทย จากการค้นพบสังคโลกใต้อ่าวไทย ที่บริเวณอ่าวสัตหีบ จ. ชลบุรี

การทำงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ที่มา : http://www.finearts.go.th/archaeunderwater