2519

:

ประวัติคณะ

เริ่มการฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำในคณะโบราณคดีอย่างเป็นทางการ ส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าฝึกอบรมการดำน้ำเป็นเวลา 3 เดือน ที่หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม ที่สัตหีบ อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต อาจารย์คณะโบราณคดี เป็นผู้ประสานงาน หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล หรือ ท่านมุ้ย เป็นผู้ฝึกสอน รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำ

รุ่นแรกอย่างไม่เป็นทางการของการฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ นักศึกษาไปขอให้ท่านมุ้ยช่วยสอนดำน้ำ ในสระบ้านเพื่อนท่านมุ้ยแถวจรัลสนิทวงศ์ แล้วไปภาคทะเลที่เกาะสาก พัทยา ปี 2518 หลังจากนั้น ปี 2519 คณะได้จัดเป็นโครงการอบรม ส่งนักศึกษาชุดเดียวกันนี้ไปเรียนกับกองทัพเรือ มีการเรียนเรื่องสมุทรศาสตร์ เวชศาสตร์ใต้น้ำ ธรณีวิทยาใต้ทะเล โดยครั้งที่ไปกับกองทัพเรือ มีสมาชิกคือ เอิบเปรม, เนาวรัตน์, อาษา, ปฐม, วชิระ, สุรพล, เอนก และเพิ่ม สินชัย เข้ามา
ที่มา : www.facebook.com/pages/Assoc-Prof-Surapol-Natapintu-รศสุรพล-นาถะพินธุ/170350986359421?fref=ts