2519

:

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะโบราณคดี จัดโบราณคดีสัญจร ที่น่าจะมีขึ้นเป็นทางการครั้งแรก หลังจากการในคราวที่พาผู้ร่วมสัมมนาสังคโลกฯ ไปชมสังคโลกที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและชมแหล่งขุดค้นที่อ่าวสัตหีบ ได้รับความสนใจอย่างมาก จึงเป็นที่มาให้เกิดการริเริ่มจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพาผู้ที่สนใจไปทัศนศึกษาชมแหล่งโบราณคดีในต่างจังหวัด ที่อุดรธานี สกลนคร นครพนม ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2519 มีวิทยากรนำชมคือ ศ. ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักคือการไปชมพระธาตุพนมที่เพิ่งล้มและกำลังดำเนินการบูรณะโดยกรมศิลปากร รวมทั้งชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในบริเวณภาคอีสาน เช่น สุสานที่บ้านเชียง ภาพเขียนสีบ้านผือ พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นต้น รายได้จากการบริจาคในการทัศนศึกษานำไปเป็นทุนในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา

จุลสารสัญจร โบราณคดีสัญจร อุดรธานี สกลนคร นครพนม 6-8 กุมภาพันธ์ 2519
จุลสารสัญจร โบราณคดีสัญจร อุดรธานี สกลนคร นครพนม 6-8 กุมภาพันธ์ 2519