2519

:

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาทำสติ๊กเกอร์ขายในงานวันดำรงราชานุภาพ 21 มิถุนายน 2519

สติ๊กเกอร์ที่นักศึกษาทำขายในงานวันดำรง 21 มิถุนายน 2519
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์