เกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ระหว่างรัฐและนักศึกษา-ประชาชน เพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจร ออกนอกประเทศ

นักศึกษาถูกล้อมปราบในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519