12 ธันวาคม พ.ศ. 2520 สนามหลวง หรือ ท้องสนามหลวง เดิมเรียกว่า ทุ่งพระเมรุ เนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ

พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2409