รัฐบาลอนุมัติจัดตั้งโบราณคดีใต้น้ำ

สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ตั้งอยู่ในค่ายเนินวง ต. บางกะจะ อ. เมือง จ. จันทบุรี