2521

:

กิจกรรมนักศึกษา

เป็นช่วงที่เพลง “อาลัยลั่นทม” ของ “พี่เจนภพ” หรือ สันติภพ เจนกระบวนหัด ได้ถูกแต่งขึ้น เนื้อเพลงพรรณนาถึงความอาลัยต่อสถานที่เรียนที่เคยผูกพันมา คือตำหนักพรรณรายที่ปลูกต้นลั่นทมไว้เป็นจำนวนมาก

โดยต่อมาในช่วงหลังเพลง “อาลัยลั่นทม” ได้ถูกนำมาใช้ในงานบายเนียร์ (Bye’nior) หรืองานเลี้ยงส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา

ต้นลั่นทมที่เคยขึ้นอยู่รอบๆ ตำหนักพรรณราย
ที่มา : อัมราลักษณ์ ฉ.วณิช