2523

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี จัดงาน ศิลปภาคใต้ ณ บ้านมนังคศิลา วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2523 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ โดยมีการจัดนิทรรศการทางโบราณคดีภาคใต้ นิทรรศการแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้ และนำการละเล่นพื้นเมืองที่หายากมาให้ชมในงาน เช่น รำมโนราห์ และหนังตะลุง เป็นต้น รายได้จากการจัดงานยังได้เอาไว้ใช้สำหรับกิจกรรมของนักศึกษาและเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะโบราณคดีที่ขาดแคลน

สูจิบัตรงานศิลปภาคใต้ จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี ณ บ้านมนังคศิลา วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2523