2528

:

ประวัติคณะ

หนังสือ จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19 โดย ผศ. วีรวรรณ มณี

หนังสือ จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19 ของ ผศ. วีรวรรณ มณี จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2528