2528

:

ประวัติคณะ

จัดพิมพ์หนังสือ “ปัจจุบันของโบราณคดีไทย” รวมบทความทางวิชาการด้านโบราณคดีตลอด 30 ปีที่ผ่านมา โดยนำบทความมาจากงานประชุมทางวิชาการเรื่อง “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ (Early South-East Asia)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะโบราณฯ