2529

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ศิลปะและโบราณคดีอียิปต์ โดย รศ. สุทธิลักษณ์ ไชยสุต

หนังสือ ศิลปะและโบราณคดีอียิปต์ โดย รศ. สุทธิลักษณ์ ไชยสุต ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2529