2530

:

ประวัติคณะ

ในช่วงปี พ.ศ. 2530 ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้เริ่มจัดการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอกขึ้นในคณะโบราณคดี โดยจะเปิดเป็นรุ่น รุ่นละประมาณ 1 เดือน เปิดอบรมในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน และภาษาโรมาเนีย เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการเปิดอบรมมาจนถึงปัจจุบัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอิตาเลียน - ภาษาสเปนของคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2543
ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/260777