2530

:

ประวัติคณะ

รายงานผลวิจัยเรื่องวัตถุปูนปั้นขุดค้นได้จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง พ.. 2528-2529 โดย รศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ปูนปั้นรูปเทวดา ได้จากการขุดแต่งฐานเจดีย์วัดพระพายหลวง จ. สุโขทัย ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จ. สุโขทัย
ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002327859351&fref=photo