2531

:

ประวัติคณะ

การศึกษาภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาจันทร์งาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เขาจันทร์งาม อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ที่ อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ ได้ทำการศึกษาและตีพิมพ์เป็นหนังสือ ใน พ.ศ. 2531