2532

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (..2172-2310) โดย รศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2172-2310) โดย รศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2532