2533

:

ประวัติคณะ

การศึกษาภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาแดง ต. แม่แฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี และถ้ำตาด้วง ต. ช่องสะเดา อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โดย อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาพเขียนสีและลายเส้นคัดลอกที่ถ้ำตาด้วง จ. กาญจนบุรี ส่วนหนึ่งของการศึกษาภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใน จ. กาญจนบุรี โดย อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือ ใน พ.ศ. 2533
ภาพเขียนสีและลายเส้นคัดลอกที่ถ้ำตาด้วง จ. กาญจนบุรี ส่วนหนึ่งของการศึกษาภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใน จ. กาญจนบุรี โดย อาจารย์พิบูล ศุภกิจวิเลขการ ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือ ใน พ.ศ. 2533