ต้นกร่าง” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด กิจกรรมประกวดต้นไม้ใหญ่ในรุงเทพมหานคร ใน “โครงการกรุงเทพฯ ของเรา” ที่จัดโดยบริษัท เทคนิกาโนวา จำกัด นิตยสารสารคดี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และรายการสโมสรผึ้งน้อย โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนหรือเด็กมีความรักความใส่ใจในธรรมชาติแวดล้อม 

“ต้นกร่าง” ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อ ปี พ.ศ. 2533
“ต้นกร่าง” ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อ ปี พ.ศ. 2533