อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ. สุโขทัย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พ.ศ. 2534
ที่มา : https://www.facebook.com/อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-180332008685982/timeline/