2536

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเทศกาลหนังกลางแปลง ของนักศึกษาคณะโบราณคดี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน น่าจะเริ่มขึ้นราว พ.ศ. 2536 โดยใช้บริเวณสนามบาสของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่จัดแสดง โดยมีต้นเค้าของการฉายภาพยนตร์เป็นงานหาทุนประกอบกิจกรรมของนักศึกษามาก่อนแล้วในปี 2509 ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตร์

งานเทศกาลหนังกลางแปลงครั้งที่ 21 “สามวัน สามเรื่องเสวนา (เลิฟ แอท Third Sight)” จัดขึ้นในวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
งานเทศกาลหนังกลางแปลงครั้งที่ 21 “สามวัน สามเรื่องเสวนา (เลิฟ แอท Third Sight)” จัดขึ้นในวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558