2537

:

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายโบราณคดีเพื่อเด็กในชนบท หรือ “ค่ายเด็ก” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ในตอน “ทอฝันบ้านป่า” ที่ จ. อุทัยธานี วัตถุประสงค์สำหรับการจัดค่ายเด็กเพื่อให้นักศึกษาปีหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และทำประโยชน์ต่อสังคมที่ห่างไกล ด้วยการพัฒนาอาคารสถานที่หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่สถานที่ต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ประเภทโรงเรียน ที่ใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือและพบปะของชุมชน 

ค่ายโบราณคดีเพื่อเด็กในชนบท ครั้งที่ 3 "สู่ฝันบ้านไร่" พ.ศ. 2539 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
ที่มา : Udomluck Hoontrakul
สมุดบันทึกค่ายโบราณคดีเพื่อเด็กในชนบท ครั้งที่ 4 “จุดไฟสร้างฝัน” พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จ.กำแพงเพชร