สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ "สมเด็จย่า” เสด็จสวรรคตในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

เคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพระมหาพิชัยราชรถจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
ที่มา : https://www.facebook.com/Thai-Royal-Cremation-Ceremony-230843956979991/timeline/