2539

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ศิลปะขอม โดย ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียง จัดพิมพ์โดยองค์การค้าของคุรุสภา พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539

หนังสือ ศิลปะขอม ของ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539