2539

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ภาพทิวทัศน์ในจิตรกรรมตะวันตก โดย รศ. วีรวรรณ มณี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาพ Primavera (ค.ศ. 1482) โดยศิลปิน Sandro Botticelli ส่วนหนึ่งในหนังสือประกอบการสอน ภาพทิวทัศน์ในจิตรกรรมตะวันตก ของ รศ. วีรวรรณ มณี