2539

:

กิจกรรมนักศึกษา

ริเริ่มจัดโครงการ “ทัศนศึกษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” สำหรับน้องใหม่เป็นปีแรก และเริ่มให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมรับน้องของคณะฯ 

พาน้องใหม่ทัศนศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2553
พาน้องใหม่ทัศนศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2553