2540

:

ประวัติคณะ

เป็นปีสุดท้ายในการสอนที่คณะโบราณคดีของท่านอาจารย์ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุและประชวร

หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พม่า, ลาว ที่ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียง จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดย มติชน เมื่อ พ.ศ. 2540 และเป็นวิชาสุดท้ายของการสอนของท่านอาจารย์ในปีนั้น